Skip to content

Filitosa

De archeologische site van Filitosa is een van de meest bezochte bezienswaardigheden van Corsica. Hier kunt u de mooiste menhir-beelden van het eiland bewonderen. Dit openluchtmuseum is ook aantrekkelijk voor kinderen!

 

» officiële website van Filitosa

Reeds in 1946 ontdekte Charles-Antoine Cesari verscheidene menhir-beelden op zijn eigendom. Het duurde 8 jaar voordat Roger Grosjean in 1954 met de opgravingen begon. De site is vandaag nog steeds eigendom van de familie Cesari. Twee van de drie zonen, Charles-Antoine, waren zelf archeoloog en hebben naam gemaakt met onderzoek naar de Corsicaanse prehistorie.

Openingstijden en prijzen

Het openluchtmuseum is dagelijks geopend van 1 april tot 3 november van 9 uur tot een uur voor zonsondergang. U moet ongeveer 1,5 uur uittrekken voor het bezoek.

 

De toegang kost 9 €, kinderen van 6 – 17 jaar betalen 7 €. Gezinsticket: 28 €.

Geschiedenis van Filitosa

Het Filitosa gebied werd bewoond vanaf het 7e millennium v. Chr. De mensen leefden van veeteelt, landbouw en jacht en bouwden eenvoudige hutten onder rotsachtige uitlopers. De bij de opgravingen gevonden pijlpunten en klingen van obsidiaan getuigen van handelsbetrekkingen met Sardinië, want obsidiaan is een gesteente dat op Corsica niet voorkomt. Vanaf ongeveer 3300 v. Chr. werden de eerste eenvoudige menhirs opgericht. Zij boekten ook grote vooruitgang in de kunst van het pottenbakken. Dit eerste tijdperk duurde tot het einde van het 2e millennium v. Chr. Tegen het einde van deze fase arriveerden ook nieuwe kolonisten, die de kunst van het kopergieten (nog geen brons!) meebrachten en zich vermengden met de reeds aanwezige bevolking. Volgens andere bronnen waren er bloedige conflicten met de nieuwe kolonisten, die met hun bronzen zwaarden enorm superieur waren aan de plaatselijke bevolking. Men zegt dat zij de Megalithische mensen naar het noorden hebben geduwd. Vanaf 1800 v. Chr. worden de menhirbeelden steeds fijner gebeeldhouwd. Ze worden mensachtig en vertonen duidelijke gelaatstrekken.

 

De mooiste menhir-beelden dateren uit de periode tussen 1300 en 800 v.C. Ook op deze beelden zijn wapens gekerfd: zwaarden en dolken, soms beide. Het mooiste standbeeld uit deze periode is ongetwijfeld Filitosa V, dat u op weg naar de opgraving tegenkomt. In deze periode vielen de Torreanen Corsica binnen en namen de heerschappij in het zuiden van Corsica over. De megalithische volkeren werden naar het noorden geduwd. De Torreanen bouwden de drie torri, die vandaag de dag nog steeds op de plaats te zien zijn. Deze ronde gebouwen dienden voor cultische doeleinden en werden mogelijk ook voor militaire doeleinden gebruikt. De menhir-beelden van het Megalithische volk werden door de Torreanen vernietigd en als bouwmateriaal gebruikt.

 

Aangenomen wordt dat de dreiging van de Torreanen de Megalithische mensen ertoe bracht zwaarden en dolken in de menhir-beelden te kerven. Ze kunnen gedode vijanden voorstellen, of dappere mensen van henzelf.

Foto’s van Filitosa

Bezichtiging van de archeologische site van Filitosa

De ingang is aan de rechterkant van de bar. Het beste is om het museum pas als laatste te bezoeken. Een pad omzoomd met granieten platen leidt naar de site. Onderweg passeert u het menhirbeeld Filitosa V (alle menhirbeelden op Corsica dragen de naam van hun vindplaats en een Romeins cijfer), dat er met zijn lange zwaard en dolk tamelijk indrukwekkend uitziet. Met zijn 3 m hoogte is het het op twee na grootste menhirbeeld van Corsica en het weegt ongeveer 2 ton. Helaas, het hoofdeinde is er niet meer. Op de rug zijn de wervelkolom en de schouderbladen te zien.

Filitosa

Na een bocht naar links komt u bij het oostelijke monument, een van de drie torri die door de Torreanen werden gebouwd. Delen van de ringmuur die de hele heuvel omringde, bestaan hier nog steeds. Het oostelijke monument is het minst indrukwekkende van de drie torri. Onder de grote tafoni-rots stonden primitieve hutten van de eerste kolonisten. Het monument kan als wachtpost hebben gediend.

 

Een beetje verder naar links liggen de fundamenten van Torreaanse hutten.

Filitosa

Ga verder naar het centrale monument, waar de bovenste fragmenten van menhir-beelden zijn geplaatst. Deze werden vroeger als bouwmateriaal verwerkt in het mortelloze metselwerk van de Torre. Deze beelden zijn een van de populairste fotomotieven op Corsica. Ze worden het best aangestoken net voor de middag. Van links naar rechts, zijn dit de volgende menhir standbeelden: Filitosa VIII, een aapachtig gezicht, Filitosa XI, helaas nogal verweerd, Filitosa VII, de zogenaamde scalsa-murta, Filitosa IX, waarschijnlijk het mooiste menhirbeeld van Corsica met zeer regelmatige gelaatstrekken en duidelijk uitgesneden rug, Filitosa X, dat slechts zeer flauw is uitgesneden, en Filitosa XIII met het asymmetrische gezicht en de stevige kin (mogelijk de zweem van een baard). Onder hen leunen andere fragmenten van menhir standbeelden tegen de muur.

 

Het centrale monument bevindt zich op het hoogste punt van de heuvel. Het heeft een diameter van 16 m en was ooit afgesloten door een koepeldak. Het interieur, de cella, diende als begrafenisruimte. De doden werden hier gecremeerd. In totaal werden hier 32 fragmenten van menhir-beelden in het metselwerk gevonden.

Filitosa

Achter het centrale monument ligt Filitosa VI, waarvan drie fragmenten zijn gevonden. Ze staan in een rij op een rots. De gelaatstrekken, de rug en ook het lange zwaard op de borst zijn duidelijk uitgesneden.

Filitosa
Filitosa
Filitosa

Tenslotte bereikt men het westelijke monument, dat het indrukwekkendst is met zijn zalen, gangen en nissen. Het heeft een diameter van 18 m en bestaat uit een centraal hoofdgebouw en een zuidelijke uitbreiding. Het hoofdgedeelte bestaat uit twee kamers. Dit monument werd ook gebruikt voor begrafenissen, maar waarschijnlijk ook voor verdediging, aangezien het strategisch gelegen is aan het eind van de heuvel. Vooral kinderen zullen genieten van het kruipen door de gangen. Een zaklamp wordt aanbevolen.

Filitosa

Vanaf het westelijke monument loopt een smal voetpad de heuvel af en kruist de beek Barcajolo, maar deze staat in de zomer meestal droog. Voor een machtige olijfboom, waarvan wordt gezegd dat hij meer dan 1000 jaar oud is, staan vijf menhirbeelden in een halve cirkel. Dit zijn de eerste menhir-beelden die in Filitosa zijn gevonden, wat ook blijkt uit de naam. Van links naar rechts zijn dit: Filitosa III en Filitosa IV, beiden met schuine dolken, Filitosa I met een zwaard, Tappa I met een eigenaardige diep uitgesneden hals en Filitosa II met een zwaar verweerd gezicht. Het beeld Tappa I werd ongeveer 400 m verderop in het gehucht Tappa gevonden, vandaar de naam.

 

Achter de olijfboom zijn er nog veel rotsen die ooit als steengroeve dienden. Op de terugweg wordt de strategisch goede ligging van de heuvel met de torri pas echt duidelijk. Je gaat rond de heuvel op een pad in zuidelijke richting.

Filitosa
Filitosa
Filitosa

Tenslotte wordt het museum bezocht, waar talrijke vondsten uit de opgraving worden tentoongesteld. Er zijn aardewerkscherven, pijlpunten, molenstenen en werktuigen. Bovendien bevinden zich hier drie menhir-beelden, namelijk Scalsa-Murta (aan het hoofd zijn kleine holtes te zien waarin hoorns konden worden gestoken), Filitosa XII (vertoont een zeldzame voorstelling van armen en handen, was in de lengte gespleten en diende als bovendorpel) en Tappa II.

Back To Top